Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mytologie

Anubis (Anup)

Řeckým jménem Anubis byl bohem mumifikace a pohřebišť. Řídil celý proces mumifikace a doprovázel mrtvé do podsvětní říše a přiváděl je k Usirovu "poslednímu soudu". Anup byl zobrazován jako šakal nebo muž se šakalí hlavou.

Apophis (Apop)

Řeckým jménem Apophis byl největším nepřítelem nejvyššího boha egyptského panteonu Re. Apop v podobě hrozivého hada, který simbolizoval chaos a zkázu každý den když slunce zapadlo a Re projižděl podsvětím zákeřně napadl jeho sluneční bárku ale Re vždy zvítězil a slunce znovu a znovu vyšlo na obzor.

Hathor

Hathor byla bohyně nebe a ztělesnění nebe,byla to bohyně lásky a radosti.Byla to dcera boha Rea, pečovala o matky a děti.Také krmila živé a mrtvé odnášela do podsvětí.Tam je občerstvovala jídlem a pitím z fíkovníku sykomora, do nějž prý také byla vtělena. Proto se Královské rakve vždy zhotovovaly ze sykomórového dřeva, s vírou že smrt je pouhým návratem do mateřského lůna.S Hathor bylo spojováno "Oko boha Rea". Když Rea zestárl tak proti němu lidstvo začalo klást nástrahy.Rea se to dozvěděl, rozhněval se a rozhodl se seslat boží oko (hroznou spalující sílu,která měla zničit lidstvo). Oko mělo podobu Hathor která se jako lvice Sechmet což znamená mocná vrhla na všechny hříšníky a vraždila je v hrozné krvavé lázni.Rea nakonec usoudil že zabíjení už bylo dost a vyhlásil konec masakru. Aby Rea ukončil příšerná jatka zmáčel bitevní pole několika tisíci džbány piva smíchaného se štávou z granátových jablek.Krvežíznivá Sechmet se vrhla na červený nápoj v domění že je to krev, a tak se opila, že už nebyla schopna dál zabíjet a přeměnila se opět v krásnou Hathor.

Heru-ur (Hor,Horus,Harseasis)

Hor byl synem boha Usire a bohyně Eset.Narodil se po odchodu Usira do podsvětí a Eset ho tajně vychovávala na ostrově Chemmis.Byl označován jako Harseasis, aby se odlišil asi od dalších 20 Horů v egyptském panteonu. Hor se pomstil Sutechovi za smrt jeho otce Usira a získal tak zpět trůn.Vládl mírumilovně a celý egypt ho uctíval.Jejich souboj tedy vyzněl ve prospěch Hora ne proto že by byl v právu ale proto že Sutech byl zbaven plodivé síly.Hor se záhy stal ochráncem egyptských vládců, kteří se prohlašovali za jeho nástupce do vlády nad světem. Hor se objevoval v podobě sokola nebo muže se sokolí hlavou a hornodolskou korunou egypta na hlavě nikoli se slunečním kotoučem nad hlavou jak se někteří domnívají, takto se označuje Re! Říkalo se že Horovi oči jsou Slunce a Měsíc.

Imhotep

Imhotep byl mudrc a učenec u dvora krále Zosera , který vládl v egyptě ve třetím tisíciletí před naším letopočtem. Imhotep byl významným architektem,vědcem i astronomem.Imhotep navrhoval první pyramidy a dohlížel na jejich výstavbu.Do té doby byli panovníci pohřbíváni do podzemních hrobek.Jeho první stupňovitá pyramida se nachází v Sakkáře a byla první monumentální stavbou všech dob.Imhotep byl obdivován nejen během života, ale i během smrti kdy začal být uctíván jako bůh. Jeho jméno znamená "jenž přichází v míru". Říká se že byl synem boha Ptaha a byl patronem písařů a lékařů.Obvykle bývá zobrazován jako kněz s vyholenou hlavou.

Re

Re byl bůh slunce a slunce samotné "pán nebe". Každé ráno vycházel jako slunce na obzor a plul ve své sluneční bárce na západ a po večerním sestupu pod obzor se pokaždé střetl se zlověstným hadem Apopem (řecky Apophisem) , který chtěl jeho loď ku převrhnout. ale Re nad Apopem vždy zvítězil a ráno opět vyšel na obzor.Později se Re sloučil s bohem slunce Amonem a vznikl bůh Amon-Re ačkoli Re si stále zachovával samostatnou skupinu přívrženců.Re byl zobrazován jako muž se sokolí hlavou a slunečním kotoučem nad hlavou, nebo také jako sokol se slunečním kotoučem nad hlavou.

Seth (Sutech)

Seth jak je Sutech nazýván řeckým jménem byl bůh pouště,bouří a moře.Byl to bratr Usira a také jeho vrah. Po boji s Horem byl Sutech zbaven vlády nad světem a vyloučen z devatera bohů.Sutech bývá zobrazován jako muž s blíže nespecifikovanou hlavou.

Usirev (Usire,Osiris)

Usire (řeckým jménem Osiris) zvaný také Usir nebo Usirev byl synem Geba a Nuty. Původně byl bohem přírody, který symbolizoval vegetační cyklus.Poté co ho zabil jeho bratr Sutech se Usire stal bohem mrtvých.Byl to vládce podsvětí a takzvaný "Pán věčnosti" a po svém narození byl prohlášen "Pánem světa". Legenda praví že jeho zlověstný bratr Sutech uspořádal hostinu na kterou nechal přivézt nádhernou rakev. Sutech prohlásil že komu nejlépe padne tomu ji daruje, všichni si rakev zkoušeli, ale jen jak do ní ulehl Usire tak Sutech víko zavřel, přibil a rakev hodil do nilu.Rakev s mrtvým Usirem nakonec našla jeho družka Eset.Sutech se ale o tom dozvěděl, tělo Usira rozsekal na 14 kusů a rozházel je po celém světě.Eset našla všechny kusy a Usira pomocí všemožných čárů znovu oživila.Usire se však rozhodl že na tomto světě nechce žít a vydal se do podsvětí.Ale ještě předtím s Eset počal dítě Hora.Eset ho tajně vychovávala a až Hor vyrostl pomstil se Sutechovi za smrt jeho otce.Usire bývá zobrazován jako muž s božským vousem, bílou hornoegyptskou korunou lemovanou červenými pštrosími pery a je omotán v bílé látce jako mumie.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

star gate

(lubos, 10. 12. 2008 16:21)